Rådgivning

Vi hjelper deg med de spørsmål du skulle ha knyttet til vår fagfelt.

Rådgivning

Etter mer enn 40 år med identifisering av alle typer rør- og kanaler, utstyr og ventiler, stiller vi med glede vår erfaring til disposisjon for kunder som trenger råd om merking – enten det gjelder renovering av eksisterende anlegg eller prosjekter.

Vi kan foreslå merkespesifikasjon, arbeidsrutiner og fremdrift.

Normer

  • Tverrfaglig Merkesystem – Statsbygg
  • Drifts og vedlikeholdsinstruks – Tekniske installasjoner – Rådgivende Ingeniørers Forening

Anbefalt bruk av FLO-CODE rørmerkesystem VVS:

Samtlige rørledninger merkes med FLO-CODE tape og tekster med fargekode basert på Norsk Standard NS 813 utgave 2,1987.
For eksempel:

Varmeanlegg – grønn
Kjøleanlegg – blå
Sanitæranlegg – lysgrønn

Hvert merke skal inneholde følgende opplysninger inne i pilen:

Linje 1 – Rørets innhold / funksjon
Linje 2 – System/anleggs-nummer (hvis tilgjengelig)
Linje 3 – Betjeningsområde/funksjon eller annen tilleggsinformasjon

Bokstavhøyden skal minimum være:

Linje 1 – 7mm
Linje 2 – 5mm
Linje 3 – 5mm

Bokstavbredden tilpasses det antall bokstaver som skal inn på linjen.
Merkene anbringes ved alle ventiler, teknisk utstyr, forgreninger, gjennomganger i tak, gulv og vegg og ellers hvor det er nødvendig.
for å oppnå god oversikt over anlegget. Rørstrekk merkes hver 15 meter.