Prosessindustrien

Fra vi mottok vår første store ordre for identifisering av rørlinjer off-shore i 1976 har vi blitt stadig økende involvert i denne industrien. Vi tillater oss å hevde at vi har vært meget suksessrike da vi har identifisert rørlinjene og ventilene på majoriteten av olje- og gass installasjoner på den Norske Kontinentalsokkelen, mange installasjoner i den britiske delen av Nordsjøen samt off-shore Australia, Canada og det Fjerne Østen.

I tillegg har vi identifisert rør og ventiler på raffinerier og olje- og gassmottak på land.
Vi har også stått for sikkerhetsmerkingen på flere av disse.

Kollsnes

Oppdragsgiver Aker Solutions

Utført 2011/2012

Produksjon samt montasje av rør, ventilskilt og sikkerhetsmerking.

VEAS

Oppdragsgiver ENWA PMI

Prosjekt Termofil utråtning

Utført 2015

Produksjon, montasje av rør og ventilskilt.

TCM Mongstad

Oppdragsgiver Alstom/Kværner Stord

Utført 2012/2013

Co2 Technology senter

Produksjon, montasje av rør og ventilskilt.