Olje- og gassindustrien

Fra vi mottok vår første store ordre for identifisering av rørlinjer off-shore i 1976 har vi blitt stadig økende involvert i denne industrien. Vi tillater oss å hevde at vi har vært meget suksessrike da vi har identifisert rørlinjene og ventilene på majoriteten av olje- og gass installasjoner på den Norske Kontinentalsokkelen, mange installasjoner i den britiske delen av Nordsjøen samt off-shore Australia, Canada og det Fjerne Østen.

I tillegg har vi identifisert rør og ventiler på raffinerier og olje- og gassmottak på land.

Vi har også stått for sikkerhetsmerkingen på flere av disse.

Draugen

Operatør Shell.

Under arbeide.

Oppgradering av rør, ventil og komponentmerking.

Edvard-Grieg

Operatør Lundin.

Utført 2015 på Stord verft hoveddekk og Aker Egersund prosessmodul.

Leveranse av materiell, supervising samt montasje.

Eldfisk 2/7-S

Operatør Conoco Phillips

Utført 2014 på Stord verft.

Leveranse av materiell, supervising samt montasje.

Troll B

Operatør Statoil

Utført 2014/2015

Oppgradering av rør, ventil og komponentmerking.