Tjenester

Ingeniørtjenester, rådgivning, avstengingsguider, installasjon.

l

INGENIØRTJENESTER

 Vi kan tilby våre kunder utarbeidelse av spesifikasjoner for identifisering av rør, ventiler og utstyr, korrigering/oppdatering av flytskjemaer (P&IDs), konvertering av foreldede nummersystemer til nye krav, samt oppdatering av dette direkte i kundens
vedlikeholdsprogram (SAP e.l.) Vi går opp rømningsveier og merker disse med påkrevde sikkerhetsskilt (HMS).

w

RÅDGIVNING

Etter mer enn 40 år med identifisering av alle typer rør- og kanaler, utstyr og ventiler, stiller vi med glede vår erfaring til disposisjon for kunder som trenger råd om merking – enten det gjelder renovering av eksisterende anlegg eller prosjekter.

Vi kan foreslå merkespesifikasjon, arbeidsrutiner og fremdrifit.

AVSTENGINGSGUIDER

For å lette arbeidet med avstengning av deler av et rør-anlegg ved lekkasjer, endringsarbeider og lignende, utarbeider vi ventilavstegningsguider som er søkbare på ventilnummer og romnummer.

Hvis ønskelig utarbeider vi også “som bygget” plantegninger med påførte ventil-posisjoner og nummer. Guiden leveres i normalt i elektronisk format.

INSTALLASJON

Etter mer enn 40 år med identifisering av alle typer rør- og kanaler, utstyr og ventiler, stiller vi med glede vår erfaring til disposisjon for kunder som trenger råd om merking – enten det gjelder renovering av eksisterende anlegg eller prosjekter.

Vi kan foreslå merkespesifikasjon, arbeidsrutiner og fremdrifit.

For vanlige VVS-anlegg, store eller små, kan vi tilby pakker som innbefatter at vi gjør alt fra planlegning og materielluttak til montasje og overlevering.

ARBEIDSLEDELSE

Hvis oppdragsgiver ønsker å benytte egen arbeidskraft til installasjonen kan vi påta oss arbeidsledelsen hvor vi står ansvarlige for merkeuttaket og merkenes innhold.

PROSESSYSTEMER

Vi tilbyr også pakker for større, kompliserte prosessystemer. Det krever tilgang til ajourførte skjemaer og lister  samt tilgang til oppdragsgivers vedlikeholds-program (MIPS, SAP e.l.).