Installasjon

MONTASJE:

For vanlige VVS-anlegg, store eller små, kan vi tilby pakker som innbefatter at vi gjør alt fra planlegning og materielluttak til montasje og overlevering.

ARBEIDSLEDELSE:

Hvis oppdragsgiver ønsker å benytte egen arbeidskraft til installasjonen kan vi påta oss arbeidsledelsen hvor vi står ansvarlige for merkeuttaket og merkenes innhold.

Prosessystemer

Vi tilbyr også pakker for større, kompliserte prosessystemer. Det krever tilgang til ajourførte skjemaer og lister  samt tilgang til oppdragsgivers vedlikeholds-program (MIPS, SAP e.l.)