Tjenester

Ingeniørtjenester, rådgivning, avstengingsguider, installasjon.

l

INGENIØRTJENESTER

 Vi kan tilby våre kunder utarbeidelse av spesifikasjoner for identifisering av rør, ventiler og utstyr, korrigering/oppdatering av flytskjemaer (P&IDs), konvertering av foreldede nummersystemer til nye krav, samt oppdatering av dette direkte i kundens
vedlikeholdsprogram (SAP e.l.) Vi går opp rømningsveier og merker disse med påkrevde sikkerhetsskilt (HMS).

w

RÅDGIVNING

Etter mer enn 40 år med identifisering av alle typer rør- og kanaler, utstyr og ventiler, stiller vi med glede vår erfaring til disposisjon for kunder som trenger råd om merking – enten det gjelder renovering av eksisterende anlegg eller prosjekter.

Vi kan foreslå merkespesifikasjon, arbeidsrutiner og fremdrifit.

AVSTENGINGSGUIDER

For å lette arbeidet med avstengning av deler av et rør-anlegg ved lekkasjer, endringsarbeider og lignende, utarbeider vi ventilavstegningsguider som er søkbare på ventilnummer og romnummer.

Hvis ønskelig utarbeider vi også “som bygget” plantegninger med påførte ventil-posisjoner og nummer. Guiden leveres i normalt i elektronisk format.

INSTALLASJON

Etter mer enn 40 år med identifisering av alle typer rør- og kanaler, utstyr og ventiler, stiller vi med glede vår erfaring til disposisjon for kunder som trenger råd om merking – enten det gjelder renovering av eksisterende anlegg eller prosjekter.

Vi kan foreslå merkespesifikasjon, arbeidsrutiner og fremdrifit.

ANBEFALT BRUK AV FLO-CODE RØRMERKESYSTEM VVS:

Samtlige rørledninger merkes med FLO-CODE tape og tekster med fargekode basert på Norsk Standard NS 813 utgave 2,1987.
For eksempel:

Varmeanlegg – grønn
Kjøleanlegg – blå
Sanitæranlegg – lysgrønn

Hvert merke skal inneholde følgende opplysninger inne i pilen:

Linje 1 – Rørets innhold / funksjon
Linje 2 – System/anleggs-nummer (hvis tilgjengelig)
Linje 3 – Betjeningsområde/funksjon eller annen tilleggsinformasjon

Bokstavhøyden skal minimum være:

Linje 1 – 7mm
Linje 2 – 5mm
Linje 3 – 5mm

Bokstavbredden tilpasses det antall bokstaver som skal inn på linjen.
Merkene anbringes ved alle ventiler, teknisk utstyr, forgreninger, gjennomganger i tak, gulv og vegg og ellers hvor det er nødvendig.
for å oppnå god oversikt over anlegget. Rørstrekk merkes hver 15 meter.

 

Montasje

For vanlige VVS-anlegg, store eller små, kan vi tilby pakker som innbefatter at vi gjør alt fra planlegning og materielluttak til montasje og overlevering.

ARBEIDSLEDELSE

Hvis oppdragsgiver ønsker å benytte egen arbeidskraft til installasjonen kan vi påta oss arbeidsledelsen hvor vi står ansvarlige for merkeuttaket og merkenes innhold.

PROSESSYSTEMER

Vi tilbyr også pakker for større, kompliserte prosessystemer. Det krever tilgang til ajourførte skjemaer og lister  samt tilgang til oppdragsgivers vedlikeholds-program (MIPS, SAP e.l.).