Ingeniørtjenester

For de fleste større anlegg utarbeides det i dag detaljert merkespesifikasjon for de tekniske anleggene allerede på planleggingsstadiet. Det skjer imidlertid at det ikke finnes noen merkespesifikasjon. Dette forekommer mest innen prosessindustrien, VA-anlegg og større renoveringer av eldre tekniske anlegg.

Vi kan tilby våre kunder utarbeidelse av spesifikasjoner for identifisering av rør, ventiler og utstyr, korrigering/oppdatering av flytskjemaer (P&IDs), konvertering av foreldede nummersystemer til nye krav, samt oppdatering av dette direkte i kundens
vedlikeholdsprogram (SAP e.l.) Vi går opp rømningsveier og merker disse med påkrevde sikkerhetsskilt (HMS).

Vi var medlem av komiteene for revisjon av NS813 og implementering av ISO14726.