Rørmerkingstape

Vi er totallverandør av alle typer merker som kreves for identifisering av rørlinjer, ventiler og utstyr i VVS anlegg, samt FDV-dokumentasjon for dette.

h

MONTASJEINSTRUKSJON FOR FLO-CODE TAPE

PRAKTISKE TIPS FOR RØR MERKING

ANBEFALT BRUK AV FLO-CODE RØRMERKESYSTEM:

Samtlige rørledninger merkes med FLO-CODE rørmerkesystem med fargekode basert på Norsk Standard NS 813 utgave 2, 1987.

For eksempel:

Varmeanlegg – grønn
Kjøleanlegg – blå
Sanitæranlegg – lysgrønn

2. hvert merke skal inneholde følgende opplysninger:

Linje 1 – Rørets innhold / funksjon
Linje 2 – System/anleggs-nummer (hvis tilgjengelig)
Linje 3 – Betjeningsområde/funksjon eller annen tilleggsinformasjon

Bokstavhøyden skal minimum være:

Linje 1 – 7mm
Linje 2 – 5mm
Linje 3 – 5mm

Bokstavbredden tilpasses det antall bokstaver som skal inn på linjen.
Merkene anbringes ved alle ventiler, teknisk utstyr, forgreninger, gjennomganger i tak, gulv og vegg og ellers hvor det er nødvendig for å oppnå god oversikt over anlegget.

Rørstrekk merkes hver 15 meter.

 

STANDARD RØRMERKINGSTAPE

FLO-CODE standard rørmerkings-tape er 160 mm bred og 10 meter lang som kan benyttes for rør med utvendig diameter ned til 1”/25 mm.

MINI RØRMERKINGSTAPE

FLO-CODE mini rørmerkings-tape er 110mm bred og kan brukes for rør med diameter mindre enn 1”/25”mm. og mindre. Tapen, som er laget av værbestandig polyeten, er farget og har gjennomsiktige pilvinduer. Den kan benyttes på rør med overflatetemperatur opp til 70°C.
Fargen er trykket på tapens limside slik at den er beskyttet mot mekaniske og kjemiske påkjenninger.

STANDARD RØRMERKINGSTAPE (gassanlegg)

Standard rørmerkingstape for medisinske og industrielle gassanlegg. (NS 4051 og NS 832)

Leveres i ruller à 8 cm(b) x 500 cm(l)