Flo-Code Rørmerkingstape

Vi er totallverandør av alle typer merker som kreves for identifisering av rørlinjer, ventiler og utstyr i VVS anlegg, samt FDV-dokumentasjon for dette.
Innendørs/beskyttede røranlegg merkes normalt med tape-merker mens ventiler og utstyr merkes med graverte recopal-skilt.

Selvklebende tape har imidlertid begrensninger for bruk utendørs eller spesielt utsatte områder, hvor PVC-skilt (med eller uten braketter) istedet bør benyttes.

Eksempler på rørmerkingstape

FLO-CODE standard rørmerkings-tape er 160 mm bred og 10 meter lang som kan benyttes for rør med utvendig diameter ned til 1”/25 mm.

FLO-CODE mini rørmerkings-tape er 110mm bred og kan brukes for rør med diameter mindre enn 1”/25”mm. og mindre. Tapen, som er laget av værbestandig polyeten, er farget og har gjennomsiktige pilvinduer. Den kan benyttes på rør med overflatetemperatur opp til 70°C.
Fargen er trykket på tapens limside slik at den er beskyttet mot mekaniske og kjemiske påkjenninger.

Standard rørmerkingstape for medisinske og industrielle gassanlegg. (NS 4051 og NS 832)

Leveres i ruller à 8 cm(b) x 500 cm(l)

Last ned våre brosjyrer under

Eksempler på rørmerkingstape

ANBEFALT BRUK AV FLO-CODE RØRMERKESYSTEM:

Samtlige rørledninger merkes med FLO-CODE rørmerkesystem med fargekode basert på Norsk Standard NS 813 utgave 2, 1987.

For eksempel:

Varmeanlegg – grønn
Kjøleanlegg – blå
Sanitæranlegg – lysgrønn

2. hvert merke skal inneholde følgende opplysninger:

Linje 1 – Rørets innhold / funksjon
Linje 2 – System/anleggs-nummer (hvis tilgjengelig)
Linje 3 – Betjeningsområde/funksjon eller annen tilleggsinformasjon

Bokstavhøyden skal minimum være:

Linje 1 – 7mm
Linje 2 – 5mm
Linje 3 – 5mm

Bokstavbredden tilpasses det antall bokstaver som skal inn på linjen.
Merkene anbringes ved alle ventiler, teknisk utstyr, forgreninger, gjennomganger i tak, gulv og vegg og ellers hvor det er nødvendig for å oppnå god oversikt over anlegget.

Rørstrekk merkes hver 15 meter.

FARGEKODE – RØRMERKING – NS813 UTG.2 1987