Dypgraverte skilt

Graverte skilt kan leveres i de fleste farger (og fargekombinasjoner skilt/tekst) og størrelser etter kundens ønsker.

Gravering av skilt er en rask og økonomisk måte å merke utstyr, ventiler, tavler instrumentpaneler, dører, skrivebord, etc. etc. Graverte skilt kan leveres i de fleste farger (og fargekombinasjoner skilt/tekst) og størrelser etter kundens ønsker. Det bør imidlertid være samstemmige mellom den størrelsen man velger og den teksten skiltet skal ha.

Tekstens budskap bør også tas hensyn til ved valg av størrelse, da advarsler og viktige sikkerhetspålegg bør skrives i større skrift på større skilt enn for eksempel teknisk informasjon. Vi er behjelpelige med å bestemme skrifttyper og skiltstørrelser basert på disse kriterier.

Materialer

For skilt som skal brukes innendørs, er den beste (og billigste) løsning å benytte plastlaminat. Laminat kan leveres i fra 0,2 til 3mm, men det vanligste er å benytte tykkelse 1,5mm for stive skilt og 0,2mm for bøyelige skilt (folieskilt)

Plastlaminat av utendørs-kvalitet kan leveres mot et tillegg i prisen, men da må dette opplyses før skiltene settes i produksjon.

Skal man benytte graverte skilt i svært varme omgivelser, bør man bruke eloksert aluminium av tykkelse 0,5-1,0mm. Her er imidlertid fargeutvalget noe mer begrenset, og man kan heller ikke få farge i skriften (som alltid vil være aluminiums farget).

I ekstreme tilfeller kan man benytte skilt av rustfritt stål. Disse har en meget lang levetid, men kan ikke leveres i forskjellige farger (kun stålfarge med svart eller rød skrift).

Symboler

Ved merking av ventiler og utstyr i VVS – anlegg, benyttes normalt symboler i.h.t NS 8340 i tillegg til skiltets tekst.