Firmainformasjon

FLO-CODE (kanskje bedre kjent som “Flowcoding”) er et system for merking (identifisering) av rør som integrerer fargekode, innholds- og funksjonsbeskrivelse samt strømningsretning i ett merke. Systemet ble utviklet i 50-årene av en norsk ingeniør som i 1963 solgte mønsterbeskyttelsen, varemerket og markedsføringsrettighetene til vårt firma.

Gjennom de første tiårene solgte vi systemet hovedsaklig til skip og kompliserte røranlegg på land (for eksempel sykehus, hoteller, større næringsbygg og prosessindustrien). Siden vi i slutten av sytti-årene fikk vår første leveranse til olje- og gassindustrien, har vi blitt mer og mer involvert i dette markedet, som i dag er vårt største.

VVS-anlegg:

Vi er ledende i merking av VVS-anlegg hvor vi er totalleverandør av merker for rør, kanaler, ventiler, utstyr og brannsikring.
I tillegg til merkingen har vi utviklet og leverer digitale avstengningsguider som FDV-dokumentasjon, noe som etter hvert har blitt et krav fra byggherrer av komplekse VVS-anlegg.

Shipping- industrien:

Shipping- industrien er, og alltid har vært, av stor viktighet for oss. Vi har gjennom mange år levert systemet til hundrevis (kanskje tusenvis) av skip under de aller fleste flagg. De senere årene har skipsbygningsindustrien i det Fjerne Østen seilt opp som en av våre viktigste kunder.
FLO-CODE systemet er også brukt som standard for det Norske, Danske, Franske, Singaporske og Australske Sjøforsvaret.

Olje- og gassindustrien

Fra vi mottok vår første store ordre for identifisering av rørlinjer off-shore i 1976 har vi blitt stadig økende involvert i denne industrien. Vi tillater oss å hevde at vi har vært meget suksessrike da vi har identifisert rørlinjene og ventilene på majoriteten av olje- og gass installasjoner på den Norske Kontinentalsokkelen, mange installasjoner i den britiske delen av Nordsjøen samt off-shore Australia, Canada og det Fjerne Østen. I tillegg har vi identifisert rør og ventiler på raffinerier og olje- og gassmottak på land. Vi har også stått for sikkerhetsmerkingen på flere av disse.

Ingeniørtjenester:

I tillegg til å levere og installere merkemateriell, tilbyr vi våre kunder utarbeidelse av spesifikasjoner for identifisering, korrigering/oppdatering av flytskjemaer (P&IDs), konvertering av foreldede nummersystemer til nye krav, samt ajourføring av dette direkte i kundens vedlikeholdsprogram (SAP, MIPS etc.) Vi tegner opp rømningsveier og merker disse med tilsvarende sikkerhetsskilt. Vi har vært medlem av komiteene for revisjon av NS813 og implementering av ISO14726.

Kvalitetssikring/HMS:

Vårt kvalitetssikring er i.h.t. ISO9001 og vår manual gjøres tilgjengelig for våre kunder på forespørsel. Helse, miljø og sikkerhet er ivaretatt etter gjeldende foreskrifter. Vi er også prekvalitisert leverandør til olje- og gassindustrien gjennom Achilles-systemet (sertifikat nr. 26430).

Annen informasjon:

Vi har vårt kontor, lager og produksjonslokale på Nesbru i Asker. Dette er et ideelt sted for kommunikasjon og reiser hvor hen vår ekspertise og assistanse måtte etterspørres.