VVS

Vi er totallverandør av alle typer merker som kreves for identifisering av rørlinjer, ventiler og utstyr i VVS anlegg, samt FDV-dokumentasjon for dette. Innendørs/beskyttede røranlegg merkes normalt med tape-merker mens ventiler og utstyr merkes med
graverte recopal-skilt.

Selvklebende tape har imidlertid begrensninger for bruk utendørs eller spesielt utsatte områder, hvor PVC-skilt (med eller uten braketter) istedet bør benyttes.

Gardermoen OSL T2 ny pir

Oppdragsgiver GK Norge AS

Under arbeid. Ferdig 2016

Merking av ventilasjonsanlegg. Kanaler og komponentmerking

OCCI Oslo Cancer Cluster Senter

Oppdragsgiver: Imtech Rør As

Utført 2015

Merking av røranlegget rør og ventilmerking samt utarbeidet ventilavstengningsguide.

Oslo Barcode

Div. bygg.

Utført 2013/2015

Oppdragsgivere Oras AS, Andenæs AS

Merking av VVS anlegget rør og ventilmerking samt utarbeidet ventilavstengningsguide.

Avløsbase Sporveier

Utført 2015

Oppdragiver:

Veidekke: Komponentmerking.

Solland ventilasjon: Merking av kanalanlegget.

Caverion: Rør og ventilmerker samt utarbeidet ventilavstengningsguide.