Avstengingsguider

For å lette arbeidet med avstengning av deler av et rør-anlegg ved lekkasjer, endringsarbeider og lignende, utarbeider vi ventilavstegningsguider som er søkbare på ventilnummer og romnummer.

Hvis ønskelig utarbeider vi også “som bygget” plantegninger med påførte ventil-posisjoner og nummer. Guiden leveres i normalt i elektronisk format.