AVSTENGNINGSGUIDER

 

AVSTENGINGSGUIDER

For å lette arbeidet med avstengning av deler av et rør-anlegg ved lekkasjer, endringsarbeider og lignende, utarbeider vi ventilavstegningsguider som er søkbare på ventilnummer og romnummer.

Hvis ønskelig utarbeider vi også “som bygget” plantegninger med påførte ventil-posisjoner og nummer. Guiden leveres i normalt i elektronisk format.

FLO-CODE tilbyr utabreidelse av digitale avstengningsguider for alle typer VVS systemer, som f.eks. FDV-dokumentasjon.

Guiden skal oversikt over ventiler i VVS systemer, og hvilke system/rom de betjener/stenger.