FLO-CODE – markedsslederen innen identifisering av rørledninger, kanaler, ventiler og utstyr.

Våre markeder

Olje- og gassindustrien

Shipping-industrien

Prosessindustrien

Bygg-og anlegg-industrien (VVS)

Hvorfor oss?

Mer enn 40 års erfaring

FLO-CODE (kanskje bedre kjent som “Flowcoding”) er et system for merking (identifisering) av rør som integrerer fargekode, innholds- og funksjonsbeskrivelse samt strømningsretning i ett merke. Systemet ble utviklet i 50-årene av en norsk ingeniør som i 1963 solgte mønsterbeskyttelsen, varemerket og markedsføringsrettighetene til vårt firma.

Sertifikater

Vårt kvalitetssikring er i.h.t. ISO9001 og vår manual gjøres tilgjengelig for våre kunder på forespørsel..
Helse, miljø og sikkerhet er ivaretatt etter gjeldende foreskrifter.
Vi er også prekvalitisert leverandør til olje- og gassindustrien gjennom Achilles-systemet (sertifikat nr. 26430), og Startbank (ID-nummer : 141602) for bygg- og anlegg

Achilles Certification No.26430 Startbank Sertifikat ID No.141602 2022